SCIENCECUP 2020: STORE OPDAGELSER

ScienceCup - en del af ScienceLab  www.sciencelab.dk hvert år - fredag i uge 39 - på Faaborg Gymnasium

Alternativ ScienceCup på Faaborg Gymnasium 2020

Traditionen tro ville vi selvfølgelig gerne køre ScienceCup og ScienceCup Junior i hhv. uge 39 og 40 som vi plejer, men pga. covid-19 er det desværre ikke muligt.

MEN vi har fundet på en alternativ løsning, som vi håber, I vil bakke op omkring:

 • Eleverne arbejder i grupper med egne projekter hjemme på skolerne som de plejer.
 • Der er 4 kategorier, svarende til de 4 underemner, der er meldt ud på Dansk Naturvidenskabsfestival. Mere herom på næste side
 • Eleverne skal lave en lille film på 3-8 minutter om deres projekt, hvor de fremlægger deres forsøg/model, teorien bag mv. Filmen kan optages af en klassekammerat, en lærer eller andre.
 • Filmene deles med os senest torsdag eftermiddag kl. 16.
 • Alle filmene ses igennem af undervisere fra gymnasiet.
 • Fredag kl. 13.00 er der virtuel præmieoverrækkelse. Vi kårer 1.-3. pladsen i hver af de fire kategorier og en samlet vinder. Det foregår via google meet, hvor lærerne i de deltagende klasser kobles på mødet. På den måde kan vi her fra gymnasiet være på storskærmene/de aktive tavler i klasselokalerne i de klasser, der har deltaget, og alle kan høre med, når der jubles rundt i klasserne.
 • Diplomer sendes pr mail, men vi kører personligt ud og afleverer pokalen (der vil i år ikke være præmier til vinderne af de enkelte kategorier)

Vi er med på, at denne model ikke giver eleverne samme oplevelse, som de plejer, men det kan vi ikke under de nuværende omstændigheder. Så vi håber, I vil bakke op og deltage trods alt.


Læs mere om naturvidenskabsfestivalen her


Kategorier

1. Helte og heltinder
I denne kategori skal eleverne arbejde med en person, der har gjort en stor, naturvidenskabelig opdagelse. Det kan være en ny opdagelse, men det er ikke et krav. Der skal udarbejdes modelforsøg eller bygges en model til at illustrere opdagelsen. I videoen skal personen præsenteres, hvad fandt vedkommende ud af (faglig teori) og hvordan fandt han/hun ud af det. Undervejs skal modellen/modelforsøget inddrages.

Eksempler:
Inge Lehmann
H. C. Ørsted
Marie Curie
Mendel
Der kan også hentes inspiration fra programserien "Store Danskere"

2. De sidste nye fund
I denne kategori skal eleverne beskæftige sig med en ny naturvidenskabelig opdagelse. Igen skal der laves et modelforsøg eller på anden måde laves en praktisk model til illustration. I videoen skal opdagelsen præsenteres under inddragelse af forsøget/modellen. Her er fokus på den faglige teori, men i høj grad også, hvad fremtidsmulighederne er med den nye opdagelse

Eksempler:
Genteknologi
Kabelbakterier
Vedvarende energikilder

3. Vores liv før og efter en stor opdagelse
I denne kategori er der fokus på, hvordan en naturvidenskabelig opdagelse kan ændre hverdagens praksis. Der skal igen laves et forsøg eller en model, der kan illustrere, hvordan opdagelsen har gjort, at noget er blevet lettere eller bliver gjort anderledes efter opdagelsen i forhold til før opdagelsen. Måske er det en lille praktisk ting i hverdagen, måske er det en kæmpe opdagelse, der har ændret mange ting. I videoen skal der gives mindst et konkret eksempel på, hvordan opdagelsen har ændret noget i hverdagen: hvad er blevet ændret, og hvorfor (teorien bag opdagelsen)?

Eksempler:
Bioteknologi, eksempelvis brugen af enzymer i vaskepulver
Opdagelsen af bakterier
Opdagelsen af antibiotika
Strøm
Røntgen

4. Naturen i forandring
Mange store opdagelser har vist sig at påvirke naturen/miljøet negativt. I denne kategori arbejdes der med en opdagelse, der siden har vist sig at have negative konsekvenser. Der er to valgmuligheder i forhold til det praktiske arbejde:

 1. Der kan udarbejdes en model eller et forsøg, der illustrerer hvordan opdagelsen påvirker naturen/miljøet negativt
 2. Der kan udarbejdes en model eller et forsøg, der illustrerer hvordan problemet kan løses - altså hvordan den negative påvirkning kan reduceres. I videoen skal teorien præsenteres ved brug af modellen
Eksempler:
Plastik Atomkraft
Fossile brændstoffer


ScienceCup (7.-9. klasse) skal sende deres videoer senest torsdag uge 39 kl. 16.00
Virtuel præmieoverrækkelse fredag kl. 13.00

ScienceCup Junior (5.-6. klasse) skal sende deres videoer senest torsdag uge 40 kl. 16.00
Virtuel præmieoverrækkelse fredag kl. 13.00Jeg håber meget, I vil være med til denne, noget alternative ScienceCup 2020.
Tilmelding skal ske til undertegnede på mail: pg@faaborg-gym.dk
Når jeg modtager tilmeldingerne, sender jeg en mail ud med vejledning til upload af film og med link og vejledning til GoogleMeet mødet

Mange hilsner

Pia Halkjær Gommesen
Naturfagskoordinator, Faaborg Gymnasium


Find tilmeldingsblanket og flere oplysninger hér
Science Cup er sponsoreret af   
Tidligere nyheder:2019: VANDETS HEMMELIGHEDER

Igen i år afholdes to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

Fredag d. 27. september
Science Cup for 7.-9. klasse


Fredag d. 4. oktober
Science Cup Junior for 5.-6. klasse


Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

Årets tema er: VANDETS HEMMELIGHEDER


Årets kategorier er:

1 liter vand løftes en meter op på tid. Dommerne kommer med et litermål med en liter vand, og det gælder så om at løfte dette vand en meter op på tid. Det må ikke bare være en beholder, der løftes op med hænderne, med en simpel pumpe eller tilsvarende. I bedømmelsen indgår både tiden og bedømmelseskriterierne - så husk, hvad der gives point efter.

Vandraketter. Hvem skyder længst? Max. Volumen af flasken: 1,5 L. Man skal selv medbringe affyringsrampe mm. Affyringen foregår på udendørs. I bedømmelsen indgår både længden og bedømmelseskriterierne - så husk, hvad der gives point efter.

Vand og liv. Tilpasninger til livet i vand, herunder salt- og ferskvand. Vands betydning for liv. Tilpasning til områder, hvor vand er en meget begrænset ressource. Havet, søen eller åen som økosystem. Iltsvind. Osv.

Vand og energi. Vandmøller. Vandkraftværk. Vandfald. Hydroturbiner. Osv.

Vand og bæredygtighed. Grundvand. Vandets kredsløb. Spildevand. Landbrug og produktion - økonomi og miljø. Alger i produktion. Osv

Havstrømme og vejrfænomener. Golfstrømmen og havstrømme generelt. Tsunamier. Bølger. Skybrud. Tørre somre og våde vintre? Skyer og nedbør. Osv.

Der bedømmes efter

 • Faglig grundighed
 • Formidling
 • Kobling mellem forsøg og faglighed
 • Brug af/diskussion af den naturvidenskabelige metode (forsøg, model, film af egne længerevarende forsøg)

  Vigtigt: Oplæggene må max vare 10 minutter, derefter er der et par minutters spørgetid, hvor dommerne kan spørge ind til projektet

  Husk: projekterne skal passe ind under overskriften "Vandets hemmeligheder"

  Derudover kåres der et vinderhold i stjerneløbet.
  2018: DEN YDERSTE GRÆNSE
  Igen i år afholdes to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

  Fredag d. 28. september
  Science Cup for 7.-9. klasse


  Fredag d. 5. oktober
  Science Cup Junior for 5.-6. klasse


  Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

  Årets tema er: DEN YDERSTE GRÆNSE


  Årets kategorier er:

  Farlige sygdomme, forebyggelse og behandling. Hvad kan vi vaccinere imod - og hvorfor? Hvordan ser det ud med antibiotikabehandling?

  Ekstreme fysiske fænomener. Naturkonstanter, yderpunkter på skalaer, klimaekstremer, klimaændringer, osv.

  Naturens grænser. Modsætninger som: Varmt og koldt. Mikro og makro. Stort og småt. Jordens inderste og universets yderste. Det kunne også være livet under ekstreme forhold. osv

  Menneskets indflydelse på fremtiden. ???

  Menneskets muligheder og begrænsninger. Hvordan påvirker den teknologiske udvikling vores krop? Hvad sker der, når cykelryttere træner i højden? Når fridykkere er længe under vandet? Osv.

  Pulssænkning. Hvem kan få den laveste puls på 10 minutter? Afslapningsteknikker, meditation osv, men ikke afkøling. Skal foregå i hallen som alle andre opstillinger. Eleverne skal kunne forklare, hvad der sker fysiologisk.

  Forskningsprojekt. I denne kategori kræves ikke en eksperimentel del (prototype eller model), men til gengæld stilles der større krav til den teoretiske fordybelse. Projektet skal passe under den samlede overskrift "Den yderste grænse".


  Der bedømmes efter

 • Højeste faglighed
 • Mest nytænkende/innovative idé
 • Bedste formidling
 • Bedste prototype/model
 • Og endelig: Overall/best of show

  Derudover kåres der et vinderhold i stjerneløbet.
  2017: MIN NYE VERDEN  Igen i år afholdes to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

  Fredag d. 29. september
  Science Cup for 7.-9. klasse


  Fredag d. 6. oktober
  Science Cup Junior for 5.-6. klasse


  Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

  Årets tema er: MIN NYE VERDEN


  Årets kategorier er:

  Mikrobiologi. Hvad gør bakterier resistente, og hvordan ser fremtiden ud inden for sygdomsbehandling? Hvordan kan bakterier benyttes industrielt? Hvorfor er bakterier den mest udbredte type organisme - hvad er det, de kan? Osv

  Bæredygtighed og ressourcer. Hvordan kan vi spare på ressourcer ved affaldssortering? Hvordan kan vi mindske energitab ved optimal isolering? Hvordan kan vi mindske bruges af fossile brændstoffer? Osv

  Jord og produktion. Hvordan sikrer vi føde til alle i verden? Hvad er GMO? Skal vi til at spise insekter i stedet for grise- og oksekød? Kan vi producere mere uden at skade miljøet? Osv

  Design af nye løsninger til fremtiden. Hvordan kan fremtidens udfordringer løses?

  Sorteringsmaskine. Her skal bygges en maskine, der kan sortere en pose blandet affald i de forskellige delkomponenter. Posen indeholder bla.a. sølvpapir, plastik og papir, og det gælder om at sortere affaldet hurtigst muligt. Samtidig lægges der også vægt på formidlingen af principperne bag maskinen. Poserne med affald fås ved henvendelse til Pia Gommesen, Faaborg Gymnasium. Tlf. 20131173 eller mail pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
  Læs en næmere beskrivelse af kategorien hér

  Forskningsprojekt. I denne kategori kræves ikke en eksperimentel del (prototype eller model), men til gengæld stilles der større krav til den teoretiske fordybelse. Projektet skal passe under den samlede overskrift "Min nye verden".


  Der bedømmes efter

 • Højeste faglighed
 • Mest nytænkende/innovative idé
 • Bedste formidling
 • Bedste prototype/model
 • Og endelig: Overall/best of show

  Desuden uddeles Instruktorernes pris samt Lærernes pris
  2016: HJERTE & HJERNE  Igen i år afholdes to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

  Fredag d. 30. september
  Science Cup for 7.-9. klasse


  Fredag d. 7. oktober
  Science Cup Junior for 5.-6. klasse


  Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

  Årets tema er: HJERTE & HJERNE


  Årets kategorier er:

  Hjerte. Denne kategori kan tages meget bogstaveligt eller i mere overført betydning. Der kan derfor arbejdes med alt fra det menneskelige hjerte til Golfstrømmen som pumpe mm.

  Hjerne. Hvordan virker den menneskelige hjerne? Hvordan kan dyr uden hjerner bevæge sig? Er der forskel på drenge- og pigehjerner? Osv

  Kærlighed. Hvad er kærlighed rent naturvidenskabeligt? Kan kærlighed påvises ved naturvidenskabelige tests? Kan kærlighed tvinges frem? Osv.

  Sundhed. Hvad vil det sige at være sund? Hvordan bliver man sund? Hvem bestemmer, hvad der er sundt? Hvorfor er noget sundt, andet usundt? Hvordan kan noget være sundt for en organisme og usundt for en anden? Osv

  Hjertet som pumpe. I denne kategori eftervises hjertets og venepumpen/veneklappernes effekt. Det gælder om at flytte 1,5 L vand 1 meter opad så hurtigt som muligt. Der skal være en beholder for neden, samt en beholder foroven, og der skal så bygges/konstrueres et pumpesystem, der illustrerer hjertets og veneklappernes effekt bedst muligt. (Det er således ikke en god ide at suge vandet op, da hjertet ikke suger blodet til sig…)

  Forskningsprojekt. I denne kategori kræves ikke en eksperimentel del (prototype eller model), men til gengæld stilles der større krav til den teoretiske fordybelse. Projektet skal passe under den samlede overskrift "Hjerte og hjerne"


  Der bedømmes efter

 • Højeste faglighed
 • Mest innovative opstilling
 • Bedste formidling
 • Bedste prototype/model
 • Og endelig: Overall/best of show

  Desuden uddeles I år: Lærernes pris
  2015: VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN  Igen i år afholdes to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

  Fredag d. 25. september
  Science Cup for 7.-9. klasse


  Fredag d. 2. oktober
  Science Cup Junior for 5.-6. klasse


  Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

  Årets tema er: VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN

  Årets kategorier er:

  Naturens Kræfter. Hvordan opstår tsunamier? Hvad får vulkaner til at gå i udbrud? Hvordan kan vind, sol og vand udnyttes til energi? Nye energiformer baseret på naturens kræfter? Osv, osv.

  Specielle arter. Hvordan kan visse arter tilpasses ekstreme miljøer? Hvordan kan invasive arter udrydde konkurrenter? Hvordan kan viden om særlige arter bruges i moderne teknologi? Kan samarbejde mellem arter hjælpe til at løse nogle af de globale udfordringer? Osv, osv

  Forskningsprojekt. Her kan man arbejde med stort set hvad som helst, bare det er under overskriften "Vidunderlige vilde verden". Projektet behøver ikke nødvendigvis være baseret på et forsøg eller en demo-model, men kan godt være rent teoretisk.

  Den længste bønnespire. Det gælder om at dyrke den længste bønnespire. Bønner udleveres til "Leg dig Klogere" eller tilsendes. Der er ingen specifikke krav til dyrkningsmedie mm, men dyrkningen må først startes efter d. 25/8. Husk den faglige formidling også spiller ind i bedømmelsen

  Varmluftballon. Der skal bygges en varmluftballon, men der er ingen specifikke krav til størrelse eller materialer. Det gælder om at bygge en ballon, der hurtigst muligt kan løfte sig 3 meter opad, men husk at den faglige formidling også spiller ind i bedømmelsen

  Der bedømmes efter

 • Højeste faglighed
 • Mest innovative opstilling
 • Bedste formidling
 • Bedste prototype/model
 • Og endelig: Overall/best of show

  Desuden uddeles I år: Lærernes pris
  2014: VEJEN TIL FREMTIDEN  Igen i år afholdes to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

  Fredag d. 26. september
  Science Cup for 7.-9. klasse


  Fredag d. 3. oktober
  Science Cup Junior for 5.-6. klasse


  Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

  Årets tema er: VEJEN TIL FREMTIDEN

  Årets kategorier er:

  Mad og miljø. Hvilken mad kommer vi til at spise i fremtiden? Hvordan belaster vi miljøet mindst muligt? Hvordan kan vi sikre mad til alle mennesker på jorden? Osv, osv.

  Overlevelse i rummet. Hvordan kan man overleve i rummet? Hvad kan rummet bruges til? Er det i det hele taget nødvendigt at rejse ud i rummet? Kan rummet hjælpe os med at løse nogle af de problemer, vi har her på jorden? Osv, osv Vand i fremtiden Hvordan sikrer vi rent drikkevand? Varmeperioder medfører nedsat høst; hvordan sikrer vi føde nok til alle? Udnyttelse af vand til at skabe energi? Osv osv

  Bæredygtighed. Flere af de ressourcer vi tager for en selvfølge i dag, vil ikke være tilgængelige i fremtiden, eksempelvis olie og benzin. Hvad gør man så? Bæredygtighed er yderst relevant, både inden for energi, fødevareproduktion og meget andet.

  Forskningsprojekt. Her kan man arbejde med stort set hvad som helst, bare det er under overskriften "Vejen til fremtiden". Projektet behøver ikke nødvendigvis være baseret på et forsøg eller en demo-model, men kan godt være rent teoretisk

  Biler og solenergi. Der skal bygges en bil, der udelukkende kører på solenergi. Til konkurrencen lades alle biler op med samme lampe, de får 5 minutters lys hver især. Vinderbilen er den, der kører længst efter de 5 minutters opladning

  Isolering. En måde at spare energi på, er bedre isolering. Opgaven her går ud på at bygge en beholder, der kan holde på varmen. Til konkurrencen udleveres 3 dl kogende vand, og efter en halv time måles temperaturen af vandet. Vinderen er den beholder, hvor temperaturen er faldet mindst. Er beholderen rund, må den maksimalt have en diameter på 30 cm. Er den kvadratisk, må siderne maksimalt være 30X30 cm. Det er op til deltagerne selv at bestemme, hvordan vandet kommes i beholderen, og om beholderen skal åbnes, når temperaturen skal måles, eller om der er et hul, man kan stikke termometret ned i.

  Deltagerne vil blive bedømt på:

 • Faglighed
 • Formidling
 • Innovation
 • Prototype/model
 • Til allersidst kåres "Best of all"- Science Cups samlede vinder

  Se billeder fra ScienceCup 2013
  Se billeder fra ScienceCup Junior 2013
  2013: ENERGI TIL LIVET  Igen i år afholdes to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

  Fredag d. 27. september
  Science Cup for 7.-9. klasse


  Fredag d. 4. oktober
  Science Cup Junior for 5.-6. klasse


  Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

  Årets tema er: ENERGI TIL LIVET

  Årets kategorier er:

  Mad og energi

  Energistrømme i naturen

  Biler. Her lægges ikke så stor vægt på, hvor langt bilerne kan køre, men mere på hvordan de er bygget og hvad der driver dem.

  Alternativ energi. Her kan arbejdes med de traditionelle alternative energikilder som vind og sol, men også skæve og finurlige ideer kan passe her - eksempelvis: Hvor kan du høste energi - i et kloakløb under en bruser?

  Vækst af solsikker. Umiddelbart efter sommerferien udleveres solsikkefrø til alle deltagende klasser. Det gælder så om at dyrke de største solsikker. På selve dagen måles både højde og vægt (vægt * højde)
  NYT! Solsikkefrø kan hentes på gymnasiet fra mandag d. 19. august. Kontakt Pia på tlf. nr. 20 13 11 73

  Mekanisk energi. En selvvalgt genstand (A) på 2 kg anbringes/løftes op til 1 meters højde. Når genstanden slippes, skal den få en anden selvvalgt genstand(B) til at bevæge sig i vandret plan. Det gælder om at få genstand B til at bevæge sig længst muligt

  Publikumsprisen. Alle deltagere skal stemme på et forsøg fra en anden skole end deres egen. Det forsøg, der for flest publikumsstemmer, vinder årets publikumspris.

  Deltagerne vil blive bedømt på:

 • Faglighed
 • Formidling
 • Innovation
 • Prototype/model
 • Til allersidst kåres "Best of all"- Science Cups samlede vinder

  Se billeder fra ScienceCup 2012 hér:

  ScienceCup 2012
  ScienceCup 2012 - junior
  2012: VAND

  For første gang afholdes i 2012 to Science Cups, begge med samme tema og kategorier, men henvendt til forskellige aldersgrupper:

 • Fredag d. 28. september: Science Cup for 7.-9. klasse
 • Fredag d. 5. oktober: Science Cup Junior for 5.-6. klasse

  Science Cup finder sted på Faaborg Gymnasium

  Emnet for ScienceCup 2012 er "VAND"

  Årets kategorier er

 • Vand og liv.

 • Vand og transport.

 • Vand og energi.

 • Løft vandet.
      - en hjemmebygget maskine, der skal kunne flytte 10 liter vand fra en spand til en anden og tilbage igen

  Desuden vil der i år være et nyt tiltag, nemlig en publikumspris

  Deltagerne vil blive bedømt på:

 • Faglighed
 • Formidling
 • Innovation
 • Prototype/model
 • Til allersidst kåres "Best of all"- Science Cups samlede vinder

 •  
  Download:
  Tilmeldingsblanket
  Gode links:
  ScienceLab
  Faaborg Gymnasium
  Dansk Naturvidenskabsfestival
  Science Toy Maker
  Flere oplysninger:
  Pia Halkjær Gommesen
  email: pg@faaborg-gym.dk
  Telefon: 20 13 11 73
  Faaborg Gymnasium
  Sundagervej 42, 5600 Faaborg  SCIENCECUP 2020 - STORE OPDAGELSER